In

Kliniğimizde Hemogram (kan sayımı), Biyokimya, çeşitli viral hastalıkların tetkikleri gibi birçok tetkik anında yapılabilirken, anlaşmalı laboratuarlarımıza hormon tetkikleri, allerji testleri, toxoplazma, patolojik testler, kültür antibiyogram, ELİSA, gibi spesifik tahlillerde yapılmaktadır.