In

Hasta ebeveyninden aldığımız anemnez (bilgiler) doğrultusunda, yapılan detaylı muayenede gözlemlenen semptomlara yönelik spesifik testler yapılarak tanı ve tedaviler rutin olarak uygulanmaktadırlar.

Gerekli görülürse randevu oluşturulup ultrasonografik veya diğer görüntüleme teknikleriyle organlara bakılıp (kalp, akciğer, böbrek, kulak) tanı doğrultusunda tedavi protokolü uygulanır.